Produkten har lagts till i favoriter
Produkten har tagits bort från favoriter
Snabb leverans 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 500 kr inom Sverige
Rena och högkvalitativa hälsoprodukter
SWE Se-flag

STRESS, ASHWAGANDHA & HORMONER

Låt oss dyka in i stress och hur det kan påverka våra hormoner, samt hur den Ayurvediska örten Ashwagandha kan hjälpa dig.

Adaptogener - the basics

Adaptogener är växter och svampar som kan ha en effekt på kroppens förmåga att hantera stress och responsen vid stress. De kallas adaptogener om de uppfyller tre krav.

✅ Om växten inte är giftig i normala doser
✅ Om växten hjälper kroppen att hantera stress
✅ Om växten hjälper kroppen att återgå till homeostas (balans)

Adaptogener har också fått följande definition.
“A new kind of metabolic regulator that has been proved to help in environmental adaptation and to prevent external harms.”

Adaptogener anpassar sig efter kroppens behov, men gör också så att kroppen bättre kan anpassa sig efter situationen. Därav namnet, som kopplas till effekten de har på kroppen, snarare än specifika ämnen som de innehåller. Beroende på vad kroppen behöver, kan adaptogener bidra till att öka eller minska kemiska reaktioner i kroppen, som vid stress kan man få en potentiell minskning av kortisolnivåer. Eller om man har låga kortisolnivåer och därmed trötthet, kan adaptogener bidra till en potentiell ökning för att då få mer energi. Effekten anpassas efter behovet, för att återställa kroppens balans.

AYURVEDA & ÖSTERLÄNDSK MEDICIN

I Ayurveda, med rötter i Indien, och i österländsk medicin så har adaptogener används länge för att stödja kroppens välmående. Inom Ayurveda kopplas sjukdom till en obalans eller stress hos en person och man jobbar därför genom olika faktorer i livsstilen för att återfå balans. Det kan inkludera specifik kost, yoga, meditation och botaniska sammansättningar, som adaptogener.

Växter, örter och svampar har en starkare tradition inom österländsk medicin än västerländsk, men utbudet av adaptogener har vuxit och spritt sig alltmer (säkerligen som en reaktion på den ökade stressnivån i samhället och därmed även sjukdomar i västvärlden). Adaptogener spelar även en roll i fytoterapi, där man använder växter för att läka kroppen genom växternas terapeutiska egenskaper. 🫚

ADAPTOGENER - HUR DE FUNGERAR 🍄

Vid stress går kroppen igenom en responsprocess av 1 alarm 2 resistance 3 exhaustion. Adaptogener kan hjälpa kroppen att stanna i steg två längre och på så sätt hålla balansen istället för att krascha. Man kan även uttrycka det som att de normaliserar kroppens processer och då upprätthåller homeostas. Man kan få en förbättrad stresstålighet eller extra stöd vid speciellt stressiga perioder.

Genom att bland annat påverka kortisolnivåer vid stress, kan man både få en bättre balans på kort men även lång sikt. Kortsiktigt kan stress kan ge ökad koncentration, en fokusering av kroppens förmågor för att kunna prestera och en boost av energi. På lång sikt kan det skapa problem med faktorer som immunförsvar, hormonhälsa, sömn, inflammation, tarmhälsa.

Det finns fler än 70 olika växter, örter och svampar som kategoriseras om adaptogener. Gemensamt för alla dessa är de tre punkterna som nämns i början av denna text. Ser man till respektive adaptogen så kan de ha växtspecifika egenskaper och ge extra stöd åt olika funktioner i kroppen. Låt oss djupdyka mer i Ashwagandha.

ASHWAGANDHA - THE BASICS

Ashwagandha kallas också “Indian Winter Cherry”, “Indian Ginseng” eller “Withania Somnifera” och är en vintergrön buske. Det är en adaptogen som har använts länge inom Ayurvedisk medicin när det kommer till att öka energi, stödja stresstålighet, förbättra hälsa, minska inflammation och ångest.

Man har sett att Ashwagandha kan normalisera kortisolnivåer och på så sätt påverka vår stressrespons. Detta kan i sin tur kopplas till andra aspekter som minskad inflammation, förbättrat minne, immunfunktion, sömn och minskad ångest. I och med att (kronisk) stress har en så pass stor påverkan på vår hälsa och kan orsaka en rad kroppsliga problem, så är det nog just den potentiellt kortisolreglerande effekten som gjort Aswagandha alltmer känd och populär, för mer är “bara” att hjälpa kroppen med stressresistens.

Förutom att man har sett att Ashwagandha kan minska cirkulerande kortisol, finns det även kopplingar till ämnen som serotonin och GABA, vilket kan vara bidragande till minskningen av stress, men också ångest.

PRIMÄRA & SEKUNDÄRA EFFEKTER

Om man är en person med hög stressnivå och därmed kroniskt höga kortisolnivåer, kan det slå ut på kroppen i stort. Att i det motvända då minska stressnivåer och cirkulerande kortisol, kan förutom minskningen i sig (den primära effekten) också få andra positiva effekter på kroppen i stort (sekundära effekter).

En minskning av stressnivåer och cirkulerande kortisol kan även bidra till förbättrad sömn, minskad ångest, minskade cravings, förbättrad immunförsvar, hudhälsa, tarmhälsa, matsmältning, näringsupptag, hormonhälsa och cykelsymtom. Detta då som sekundära effekter, om det är så att stress och högt kortisol har varit bidragande faktorer till att man har haft eller har problem med dessa punkter.

(KRONISK) STRESS & HORMONHÄLSA

Ser vi till problem med sömn, vikt, koncentration, hormoner, fertilitet, inflammation, tarm, hud - så är det oundvikligt att inte prata om stress. Stresshormoner kan dels ta resurser från produktion av andra hormoner, som progesteron och östrogen vilket kan ge cykelproblem. Men stresshormoner kan också hämma vissa kroppsliga funktioner, för att istället uppreglera andra.

Funktioner som premieras är de som behövs för att vi ska kunna reagerar snabbt och effektivt vid en stressig situation. Sett till cykeln specifikt så är det inte då prioriterat att kunna ägglossa eller upprätthålla en graviditet. Vilket är varför (kronisk) stress kan vara en starkt bidragande orsak till att man upplever hormonproblem och cykelsymtom.

Som nämnt behöver det på kort sikt inte innebära några ihållande effekter på kroppen med stress, men att konstant återkommande sätta kroppen fight-eller-flight-läge kan slå ut på otaliga funktioner som krävs för att vi ska kunna fungera normalt. För vissa typer av stress handlar det i mångt om hur vi själva faktiskt upplever något som stressande och hur detta i sin tur sätter igång olika responser i kroppen. Adaptogener i allmänhet och Ashwagandha i synnerhet kan ge en potentiellt ökad stresstålighet genom att påverka får kemiska reaktion vid stress och på så sätt upprätthålla homestas så att vi kan minska den påverkan som stress har på kroppen. 🧘🏽‍♀️

STRESS & CYKELSYMTOM

Det finns mycket att säga under denna punkt men vi kommer hålla det relativt kort och koncist. Ser man till vad en kronisk stress kan göra med hormonnivåerna gällande cykeln, så går det åt resurser till att producera (mer) kortisol som annars skulle gått till tex östrogen eller progesteron. Speciellt progesteron är känslig för högre stressnivå och att minska på stressorer är ett av det mest effektiva sätten för att öka progesteron, om man har en brist (beroende på grundorsak, givetvis).

Stress som kan påverka cykelsymtom kan komma i form av att träna för mycket eller intensivt, äta för lite, sova för lite, jobba för mycket, ha relationer som tar istället för ger energi, etc. Tillsammans får vi en cocktail som bidrar till ökade stresshormoner i kroppen, som ger en påverkan på balansen av cykelhormoner, kan förvärra cykelsymtom som PMS, orsaka mer inflammation som kan ge ökad värk och kramp, trigga eller förvärra akne, påverka tarmens bakterieflora vilket påverkar både hormonreglering, matsmältning tillika näringsupptag.

ASHWAGANDHA - HUR KAN MAN ANVÄNDA

Detta är en väldigt potent produkt med Ashwagandha och kan därför med fördel användas främst i perioder av förhöjd stress, för att stödja kroppens tålighet. Man kan dra nytta av denna adaptogens effekter på stressrespons, kortisolnivåer, ångest, sömn men också förbättrad fysisk prestation tillika uthållighet, i perioder när kroppen utsätts för en ökad påfrestning, snarare än kontinuerligt.
Ellen Barksten
Pureness hormonguru
@notyourcreme

Köp Ashwagandha här:

Följ oss @Pureness