Produkten har lagts till i favoriter
Produkten har tagits bort från favoriter
Snabb leverans 1-3 arbetsdagar
Fri frakt över 500 kr inom Sverige
Rena och högkvalitativa hälsoprodukter
SWE Se-flag

KURKUMIN, INFLAMMATION & HORMONER

Vad är kurkumin, eller gurkmeja och vad kan det göra för oss?

Kurkumin - the basics

Gurkmeja är en planta som använts i tusentals år i Indien, både som krydda men också medicinalväxt. Gurkmeja är besläktat med ingefära och kan i och med detta dela viss näringsuppsättning. I gurkmeja finns det huvudsakliga, aktiva ämnet kurkumin som är den främsta anledningen till gurkmejas gynnsamma effekter på kroppen.

Kurkumin i vanlig form har generellt en låg biotillgänglighet, som kan förbättras delvis med hjälp av svartpeppar, med också genom att modifiera sammansättningen. Till skillnad från gurkmeja, så kan du i tillskott med kurkumin få en högre koncentration av det aktiva ämnet och även en bättre biotillgänglighet.

BLODSOCKER & PCOS

Kurkumin har, förutom minskad inflammation och oxidativ stress, även visats kunna ge positiva effekter på metaboliska tillstånd bland annat genom att förbättra insulinkänslighet. Ju bättre insulinkänslighet, desto bättre är kroppen på att reglera blodsockernivåer efter kroppens behov. Vidare kan kurkumin spela en roll i hantering av diabetes via glukosmetabolism, antiinflammatoriska effekter och reglering av oxidativ stress.

Ser vi till hormonella tillstånd förknippade till dessa funktioner i kroppen är PCOS starkt kopplat till den metaboliska funktionen och insulinkänslighet. En förbättring kring dessa faktorer kan ge en förbättring av symtom vid PCOS. Även låg, kronisk inflammation tros bidra till PCOS.

Ett symtom vid PCOS kan även vara viktökning, där övervikt generellt även är kopplat till ökad inflammation i kroppen. Som så ofta är allt sammankopplat, speciellt när det kommer till hormoner. Och då kan ett ämne som kurkumin vara fördelaktigt, i att det också jobbar på flera faktorer och mekanismer samtidigt. Sett till PCOS specifikt kan kurkumin jobba på både de metaboliska aspekterna men också inflammation.

ANTIINFLAMMATORISKT & ANTIOXIDANT

En av de mest framstående egenskaperna hos kurkumin är att det agerar antiinflammatoriskt i kroppen. Vidare så agerar det som en antioxidant. Detta innebär att det kan neutralisera fria radikaler. Fria radikaler är per se inte dåligt, men när det finns ett överskott kan de orsaka oxidativ stress, vilket är en grundorsak till många sjukdomar samt förtida åldrande i kroppen.

Inflammation och oxidativ stress går hand i hand. Inflammation i kroppen kan leda till en ökning av oxidativ stress likväl som oxidativ stress kan agera pro-inflammatoriskt. Inflammation i kortvarig form kan vara ett sätt för kroppen att göra sig av med oönskade ämnen, i kroniskt form kan det leda till sjukdomar och att kroppen inte kan fungera som den ska.

Kurkumin som ämne är framstående just för dess egenskaper som antioxidant och antiinflammatorisk, där mekanismerna för att minska oxidativ stress tillika inflammation är många i kroppen.

INFLAMMAGING

Du förstår säkert av rubriken vilka två ord som kombinerats. Inflammaging syftar till låg, kronisk inflammation som ger ett åldrande av olika organ i kroppen, däribland hjärnan. Inflammaging är en stor riskfaktor när det kommer till utveckling av sjukdomar men också progression av åldersrelaterade tillstånd. Det är ej att underskatta effekten som inflammation kan ha i kroppen och alla de olika faktorer som kan bidra till just ökad inflammation.

ENDOMETRIOS & MENSVÄRK

Ser vi till endometrios så har man inte ännu fastställt de bakomliggande grundmekanismerna, men både inflammation och oxidativ stress är bidragande faktorer till tillståndet. När det kommer till kurkumin är det ett ämne som visats kunna vara effektivt för symtomlindring och potentiellt även i förebyggande syfte, just genom dess egenskap som antioxidant och antiinflammatorisk. Förutom celltillväxt på oönskade platser, så är immunförsvaret och inflammation två grundpelare i endometrios. När det kommer till vad livsstil kan göra för symtomlindring finns det en stor tonvikt på just att minska inflammation. Vilket, som tidigare nämnt, ofta går hand i hand med att reglera oxidativ stress och nivåer av antioxidanter.

Inflammation i sig är något som generellt kan förvärra värk och kramper kopplade till cykeln. Pro-inflammatorisk mat eller en låg, kronisk inflammation i kroppen kan till exempel trigga eller ge förvärrad mensvärk. Det motsatta gäller också. Mensvärk har kopplingar till bland annat prostaglandiner, ett ämne som frisätts lokalt delvis för att hantera skador eller sjukdomar, men också vid mens för att stöta ut livmoderslemhinnan. Beroende på nivåer men också uppsättning av prostaglandiner kan detta innebär mer eller mindre kramp och värk. En förbättrad inflammationsstatus i kroppen kan i sin tur ge en förbättrad prostaglandinuppsättning och då minskad värk.

HUR ANVÄNDA KURKUMIN

För dess egenskaper som antioxidant och antiinflammatorisk, kan kurkumin vara välgörande vid stressigare perioder men framförallt vid tillstånd som triggas och förvärras av inflammation. Ovan har vi fokuserat kring hormonella sådana, men inflammation som grundorsak till sjukdom och värk sträcker sig längre än så. Kurkurmin kan spela en roll i att reglera och minska nivåer av inflammation och oxidativ stress för att på så sätt lindra symtom men också risken för inflammaging.
Ellen Barksten
Pureness hormonguru
@notyourcreme

Köp Kurkumin här:


Följ oss @Pureness